VLASTNOSTI

Rýchlosť a jednoduchosť

  • Maximálne zrozumiteľné užívateľské rozhranie

  • Prehľadná databáza a štatistiky návštev

  • Okamžité notifikovanie navštíveného sms a emailom

Spoľahlivosť

  • Všetky dáta sú vždy zabezpečené a šifrované

  • Dáta sú vždy dostupné a zálohované

  • Systém využíva prvotriedny hardware; Apple, Raspberry...

Prispôsobiteľnosť

  • Rozšíriteľnosť o voliteľné funkcie a hardware

  • Úprava interface do farieb vašej spoločnosti