Manuál

 1. Webová aplikácia
  1. Správa navštívených osôb
  2. Registrácia návštevy
  3. Zobrazenie návštev
  4. Export návštev
 2. Aplikácia CCSIPRO® Kiosk
  1. Úvod
  2. Registrácia návštevy
   1. Výber navštívenej osoby
   2. Vyplnenie údajov o návšteve
   3. Tlač vísačky
   4. Notifikácie
 3. Prevzatie a odchod návštevy
  1. Načítanie čiarového kódu
  2. Manuálne zadanie PINu návštevy
 4. Hardware
  1. Pripojenie zariadení
  2. Tlačiareň
   1. Pripojenie tlačiarne k wifi
   2. Template vísačky
  3. Tablet
   1. Pripojenie tabletu k wifi
   2. Nastavenie aplikácie Kiosk Visits