Získajte dokonalý prehľad o návštevách.

Z praxe vieme, že mať prehľad v každej oblasti vášho záujmu šetrí čas aj energiu. Pokiaľ potrebujete spoľahlivý a komiplexný prehľad o osobách, ktoré navštívia váš objekt, je riešením systém eVisits využívajúci systém CCSIPRO®. Bezobslužný terminál s aplikáciou Kiosk a zariadením Apple iPad eviduje vaše návštevy a notifikuje navštevované osoby. Systém je možné doplniť o notifikácie prostredníctvom sms, tlačiareň na dočasné navštívenky slúžiace aj na odhlásenie návštevy a ďalšie fukncie.

Rýchlosť
Spoľahlivosť
Jednoduchosť
Prispôsobiteľnosť
Komplexný systém evidencie návštev

Vyžiadajte prístup k osobne prispôsobenej online demo verzii

Vyžiadajte prístup k osobne prispôsobenej online demo verzii

Vyžiadajte prístup k osobne prispôsobenej online demo verzii

ďalšie informácie nájdete na karte Technológia.

ďalšie informácie nájdete na karte Technológia.

ďalšie informácie nájdete na karte Technológia.

Slider